Monday, November 02, 2015

Competències Bàsiques de l'Àmbit Lingüístic (Llengües Estrangeres)

El proper dia 3 de novembre a les 18 h es presentaran, a l'Institut d’Educació Física de Catalunya, INEFC, diferents documents de competències bàsiques d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, que el Departament d'Ensenyament ha estat elaborant aquests darrers mesos

La publicació del Nou Currículum i la necessitat d'adaptar les programacions a l'escola a les noves orientacions ha provocat aquesta publicació "en massa" dels documents que aporten orientacions per treballar de manera competencial l'àmbit d'Educació en Valors, Coneixement del Medi, àmbit Social (Geografia i Història) i els de les Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres) tant per primària com per secundària.

En aquests documents han estat treballant durant anys professionals reconeguts de l'àmbit pedagògic i especialistes en els diferents àmbits que es relaciones. És la primera vegada que un currículum ve acompanyat d'unes orientacions que, a més de redactar els Criteris d'Avaluació i exemplificar alguns "Indicadors" per a l'avaluació, inclou un exemple de treball competencial en cadascúna de les competències.

En el de primària s'ha utilitzat com a exemple un dels meus projectes (pàgina 57), que ja vaig publicar en el seu dia en aquest blog: "Illustrating a Song" i que exemplifica la competència número 6, dins l'àmbit de Comprensió Lectora : "Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos".

Aquí us deixo els enllaços dels dos documents (primària i secundària) i l'enllaç a l'ARC on es troba publicat.

"Illustrating a song" in ARC
 Primària                                SecundàriaCompetències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). Educació primària                   Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). Educació secundària obligatòria

No comments:

Post a Comment