School Anniversary

2005


FEM 25 ANYS

L’objectiu fonamental de la celebració del 25è aniversari de l’escola al 2005 va ser recuperar, durant els 10 mesos que va durar el curs escolar, aquells trets que ens van ajudar a fer el nostre caràcter i crear el nostre fet diferencial.

El que va manar en aquesta "celebració" va ser fugir de la festa com a festa i de la celebració nostàlgica que suposa el recuperar en el temps i en la memòria uns trets que porten més a pensar en les "pèrdues" que en l’alegria d’avançar i madurar.

És per això que ens vam recolzar d’una banda, en l’eix encetat el curs anterior sobre la comunicació dins l’escola entre els mestres, els nivells, els cicles, els nens, i l'altra, en el fet de compartir i engrescar el personal en un projecte comú.

El fil conductor va ser la recuperació dels diferents temes que vam anar tractant al llarg d’aquests 25 anys a la nostra revista "El recull d’en Drauvil", però tractats des de una nova òptica.

Cada mes, i amb coincidència de festes i celebracions, es va treballar un tema amb activitats concretes i exposicions puntuals. Cada mes, un cicle o una especialitat va dirigir l’activitat. I cada mes, hi va haber un intercanvi o mostra de treballs (comunicacions, presentacions…) que van anar fent un pòsit per tal de celebrar posteriorment la festa de Primavera i confeccionar la revista "El Recull d’En Drauvil".


No comments:

Post a Comment